میلیاردر های ایرانی

ثروت میلیاردی
ثروت

در این نوشته قصد داریم شما را با تعداد از میلیاردر ها و یا بهتر است بگوییم ترلیاردر های ایرانی آشنا کنیم تا افق دید شما را برای کسب ثروت وسعت بیشتری ببخشیم.

درآمد روزانه ۱۷ میلیون تومان

کسب درآمد روزانه 17 میلیون
کسب درآمد روزانه ۱۷ میلیون

شاید نام بابک زنجانی را شنیده باشید. فردی که در دوران سربازی روزی ۱۷ میلیون تومان درامد داشته است.

در اینجا قصد داریم خاطرات این دوران را از زبان خودش برای شما بازگو کنیم

بابک زنجانی روایت جالبی از خاطرات گذشته و روزهای سربازی و کار برای رئیس کل بانک مرکزی بازگو کرده است. روزهایی که درآمد ۱۷ مییلیون تومانی در روز داشته است و روزهایی که مقدمه میلیاردر شدن او بود.