چهار تیپ شخصیتی در کسب و کار

کارمند:
برای شخص دیگری کار میکند
ارزشهای او ”امنیت شغلی، درآمد ثابت و مزایای خوب“ میباشند.
پول، اما زمان برای لذت بردن از آن ندارند.
پتانسیل درآمدی محدود، تجارت زمان در برابر پول
هرگز نمی توانند کار کردن را متوقف کنند.
خویش فرما:
کار برای خودش
ارزش او استقلال ، انجام دادن کارها به سبک خود
پول، اما زمان برای لذت بردن از آن ندارند.
پتانسیل درآمدی محدود، تجارت زمان در برابر پول
هرگز نمی توانند کار کردن را متوقف کنند.
صاحب کسب و کار:
ایجاد دارایی
پتانسیل درآمدی نامحدود
پول و زمان برای لذت بردن از آن
از پتانسیل گروه به جای تلاش شخصی بعنوان اهرم استفاده میکند.
درآمد ماندگار – چه کار بکند و یا نکند.
سرمایه گذار:
دارایی قبلی خود را سرمایه گذاری میکند.
پتانسیل درآمدی نامحدود
پول و زمان برای لذت بردن از آن
درآمد ماندگار – چه کار بکند و یا نکند.

یک پیشنهاد برای شما:

یک دیدگاه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

تشخیص ربات از کاربر *