راز موفقیت – راز شکست

همیشه از انسان موفق می پرسند: راز موفقیتتان چیست؟
اما هرگز از انسان شکست خورده نمی پرسند: راز شکستتان چیست؟
دلیل آن آشکار است و تازه در خور توجه نیز نیست.
برای هر انسانی توفیقی هست. هر چند که انگار این توفیق در پس در یا دیواری پنهان شده است.
اگر شکست خورده باشید و به موفقیت دیگران نفرت بورزید، راه موفقیت خود را مسدود می کنید. اکنون خدا نه تنها آنچه را برای دیگران کرده، بیش از آن را برای من نیز می کند.
آن کلامی که بارقه ای از تحقق آرزو در آن باشد، امورتان را دگرگون می کند.
شور و شوق نسبت به هر کاری که انجام می دهید در مخفی توفیق را به رویتان می گشاید
راز موفقیت این است که آنچه را انجام می دهید برای دیگران جالب توجه کنید. خود علاقمند باشید، دیگران نیز علاقمند خواهند شد.
معمولا حالتی خوشایند یا یک لبخند، در مخفی توفیق را می گشاید
چینی های می گویند: مردی که چهره ای بشاش ندارد نباید مغازه باز کند
زندگی در گذشته، و ناله و مویه از بد اقبالیها، پیرامون شمادیواری بلند میکشد
با گفتگوی فراوان در این باره، نیروی خود را هدر می دهید و مدام به بن بست بر می خورید
راز کامیابی، راهی است مستقیم و باریک
جاده جذبه عاشقانه و توجه ناگسسته
تنها آن چیزهایی را به خود جذب می کنید که بی نهایت به آن می اندیشید.
پس اگر مدام به تنگدستی بیندیشید ، تنگدستی را به خود جذب می کنید. اگر مدام به بی عدالتی بیندیشید، بی عدالتی بیشتری را به سوی خود می کشانید.
نفوذکلام خودتان، موانع را نابود می کند و سدها را از میان بر می دارد

یک پیشنهاد برای شما:

یک دیدگاه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

تشخیص ربات از کاربر *