نوشته های جدید

کسب در آمد

مرور

خواندنی های مفید

تفکر قالبی stereotype

تفکر قالبی مانع کسب درامد

 خطر تفکر قالبی که گاهی تفکر کلیشه ای نامیده میشود برای ذهن افرادی که به ...

متن کامل »
هوش مالی

هوش مالی 2

در مقاله گذشته به دو عامل از عوامل نشان دهنده هوش مالی افراد اشاره کردیم ...

متن کامل »
redford

میلیونر هایی که در گذشته فقیر بوده اند

از دست دادن شغل ممکن است یکی از دشوارترین تجربه ها و چالش های پیش ...

متن کامل »
هوش مالی

هوش مالی

یکی از موفق ترین سرمایه گذاران دنیا میگوید: همه افراد در زمینه مالی مشکلاتی دارند. ...

متن کامل »

مرور